Nieuws

31/08/2019Infovergadering nieuw windpark Lommel Kristalpark West

Limburg Win(d)t heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw en exploitatie van 7 windturbines op industriezone Kristalpark, ten westen van de bestaande windturbines van Aspiravi en Lommel win(d)t. De windturbines zullen groene stroom produceren voor 15.400 gezinnen, en een CO₂- uitstoot vermijden van ongeveer 24.632 ton/jaar.

Om omwonenden te informeren over het project, richt Limburg Win(d)t een informatievergadering in op donderdag 12 september om 19u in het Huis van de Stad, Hertog Janplen 1, Lommel. Na de toelichting is er mogelijkheid om vragen te stellen.

14/06/2019Internationale dag van de wind

Op 15 juni wordt jaarlijks de Internationale Dag van de Wind gevierd: Global Wind Day!

Voor u als coöperant van Limburg wind misschien toch ook een beetje een feestdag? U hoeft uiteraard niet overtuigd te worden van het belang van windenergie. Door uw investering in de windenergieprojecten van Aspiravi nv, ondersteunt u immers de groei van en het draagvlak voor windenergie.

Toch vinden we het belangrijk u als burger-coöperant van Limburg wind te informeren over de Internationale Dag van de Wind. Misschien heeft een buur, vriend(in), kennis, familielid, … interesse in meer informatie over deze vorm van hernieuwbare energieproductie? Dan is morgen, Global Wind Day, dé ideale dag om die persoon uit te nodigen om één van de windturbines in de Haven van Antwerpen te bezoeken.

Op de Internationale Dag van de Wind zet Vleemo, waarvan Aspiravi aandeelhouder is, de deuren van een windturbine op rechteroever in de Haven van Antwerpen open voor het grote publiek. Ontdek op 15 juni tussen 10u en 18u alles over windenergie! U bent van harte welkom.
 
Alle praktische informatie is te vinden op de website van Vleemo of in dit persbericht.

31/05/20193,75% dividend voor 6.775 coöperanten in windenergie

Genk, 31 mei 2019 - Limburg wind cvba keert aan haar 6.775 burger-coöperanten opnieuw een mooi dividend van 3,75% uit voor hun investering in hernieuwbare energie. Sinds haar oprichting in 2010 heeft de coöperatieve vennootschap bijgedragen tot duurzaamheid en draagvlak in Limburg: niet alleen ondersteunt de cvba de bouw van windturbines in de provincie, maar haar burger-coöperanten ontvangen ook reeds 9 jaar op rij onafgebroken jaarlijks een erg mooi rendement.

Lees hier het volledige persbericht.

19/04/2019Verslag bezoek Borealis - Biostoom

Op 15 april verzamelden we 2 keer met een groep van 40 coöperanten voor een bezoek aan de site van Borealis in Beringen. Het bezoek startte met de inschrijving en een ontmoeting bij een koffie.

Eerst dienden we ons te wapenen met stevig schoeisel, een helm en fluohesje alvorens we de productie-site mochten betreden.

We maakten tijdens de rondleiding kennis met de efficiënte productieprocessen bij Borealis. Daarna bezochten we de nabijgelegen biostoomcentrale in opbouw. Deze zal binnenkort stoom leveren die Borealis kan gebruiken in haar productieproces. De stoom wordt gegenereerd door de verbranding van niet recyclebaar afval. Daarnaast zal deze centrale ook elektriciteit produceren. Zo wordt alle nuttige warmte optimaal gebruikt. Gelukkig was de zon van de partij en hadden wij tijdens ons bezoek alvast geen extra warmte nodig.

Het werd een bijzonder interessante namiddag, met dank aan bestuurslid Lieven Stalmans om dit mogelijk te maken.

De volgende bijeenkomst is de Algemene Vergadering van Limburg wind cvba. Deze vindt plaats in Genk in ‘Thor Central’ op vrijdag 31 mei, maar de officiële uitnodiging volgt!

02/01/2019Vervanging windturbine Genk-Zuid

Limburg win(d)t  nv heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de vervanging van 1 windturbine op de industriezone Genk-Zuid. Het project sluit aan bij het Albertkanaal, de industriezone en de bestaande windturbines. Gedurende de periode van openbaar onderzoek, zal Limburg win(d)t nv de omwonenden uitgebreid informeren op een infozitdag. Het project kan groene stroom produceren voor ongeveer 2.500 gezinnen.

Heeft u vragen over dit project? Kom dan langs op de info-zitdag op donderdag 10/01/2019 bij de firma Magdeleyns, Winterbeeklaan 15, Genk. Dit kan tussen 16u en 19u.. U kan persoonlijk uw vragen stellen aan medewerkers van Limburg win(d)t nv en u krijgt individueel antwoord.

13/07/2018Infozitdag nieuw windpark Riemst

Limburg Win(d)t heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw en exploitatie van twee windturbines ten oosten van de autosnelweg E313 en ten zuidoosten van de afrit 32 - Tongeren.

Om omwonenden te informeren over het project, richt Limburg Win(d)t een info-zitdag in op dinsdag 31 juli, doorlopend tussen 16 u. en 19 u., in een zaal van Hotel Malpertuus, Tongersesteenweg 145, Riemst.

U kan persoonlijk uw vragen stellen aan medewerkers van Limburg win(d)t en u krijgt individueel antwoord.

12/07/2018Infozitdag nieuw windpark Diepenbeek

Limburg Win(d)t heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw en exploitatie één windturbine ten noorden van de autosnelweg E313, op grondgebied Diepenbeek.

Om omwonenden te informeren over het project, richt Limburg Win(d)t een info-zitdag in op woensdag 18 juli, doorlopend tussen 16 u. en 19 u., in een zaal van Hotel De Ploeg, Steenweg 184, Diepenbeek.

U kan persoonlijk uw vragen stellen aan medewerkers van Limburg win(d)t en u krijgt individueel antwoord.

11/06/2018Infozitdag nieuw windpark Tongeren

Limburg Win(d)t nv heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw en exploitatie van twee nieuwe windturbines langs de E313 in Tongeren. Om bewoners te informeren over het project, richt Limburg Win(d)t nv een infozitdag in op maandag 25 juni, doorlopend van 16 tot 19 uur in zaal De Meir, Kerkhenis 10, Henis / Tongeren.

Er wordt een extra infozitdag georganiseerd voor dit project op grondgebied van de gemeente Riemst, op donderdag 5 juli, doorlopend van 16u. tot 19u. in zaal P.C. De Momerkinne, Nolkensstraat 5, Riemst.

01/06/2018Opnieuw mooi dividend voor aandeelhouders Limburg wind cvba

Op 25 mei mochten we 310 ingeschreven aandeelhouders verwelkomen op onze jaarlijkse Algemene Vergadering in Hasselt.

De uiteenzetting over de werking van de cvba en de cijfers van het voorbije boekjaar, was de aanloop naar de voorstelling van de jaarrekening en de goedkeuring van het dividend van 3,75%, dat de meer dan 6.600 coöperanten voor het einde van de maand op hun rekening mogen verwachten. Opnieuw een uiterst knap resultaat dat door de Algemene Vergadering bijzonder positief werd onthaald!

Ook over de vennootschappen waarin Limburg wind cvba investeert werd verslag gegeven. Het gaat om Limburg win(d)t nv., Lommel win(d)t nv. en Aspiravi nv.

Gastspreker Roeland Engelen van LRM stelde vervolgens ‘het batterijproject Terhills’ voor, waarbij grote batterijen van Tesla ingeschakeld worden als primaire reserves voor het elektriciteitsnet. Op die manier kan het net op een budget- en milieuvriendelijke manier gebalanceerd worden, zonder tussenkomst van gascentrales.

Uiteraard kregen de aanwezigen nadien ruimschoots de tijd om vragen te stellen aan de verschillende sprekers, alvorens na te praten tijdens de receptie achteraf.

Als coöperant van Limburg wind cvba ontvangt u jaarlijks een mooi dividend voor uw investering in hernieuwbare energie én draagt u bij tot een duurzame samenleving en een klimaatneutraal Limburg tegen 250.

We bedanken u graag van harte voor uw engagement!

20/03/2018Nieuwe windmolen langs E313 in Genendijk

Ten zuiden van de E313, tegenover de site van Nike in Ham, komt een windmolen die 2.200 gezinnen van stroom kan voorzien.

Het is de bedoeling om windmolens zo veel mogelij te plaatsen aan industrieterreinen, bij snelwegen of bestaande turbines. De locatie bij Nike voldoet al aan deze eisen.

02/05/2018Limburg wind steunt Eendjesrace op 27 mei

Een Hart voor Limburg organiseert op zondag 27 mei 2018 de Limburgse Eendjesrace. Een leuk evenement voor groot en klein met voor elk wat wils.
Maar voor het zover is, dienen er nog heel wat eendjes een baasje te vinden! Door een eendje te kopen, steun je tal van kansenbevorderende projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen in Limburg. Op www.eenhartvoorlimburg.be vind je meer informatie omtrent de werking van Een Hart voor Limburg, alsook een overzicht van de projecten die via deze weg gesteund worden.

Op de dag van de wedstrijd worden alle eendjes te water gelaten voor een spannende race van 750 meter op de Demer. De eigenaar van het eendje dat het eerste over de finish komt, wint een Mercedes-Benz A-Klasse.

Limburg wind cvba leverde ook dit jaar weer een mooie bijdrage. De 1.000 eendjes die we aankochten, verdelen we onder onze coöperanten.

Wil ook jij een eendje claimen en kans maken op een nieuwe auto?

12/06/2018Persbericht: 3,75% dividend voor 6.600 coöperanten in windenergie

Limburg wind cvba keert aan haar meer dan 6.600 burger-coöperanten opnieuw een mooi dividend van 3,75% uit voor hun investering in hernieuwbare energie. Sinds 2010 heeft de coöperatieve vennootschap bijgedragen tot de bouw van windturbines in de provincie Limburg.

► Lees het persbericht

14/03/201841 gemeenten willen tegen 2030 40% minder CO2 uitstoten

41 Limburgse burgemeesters ondertekenden het "Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030" met de belofte de uitstoot in hun gemeente 40% te verlagen.

12/03/2018Verslag bezoek aan Energyville

Op 1 maart verzamelden we met een heleboel coöperanten bij Energyville. We maakten er kennis met de pioniersrol van Energyville bij wetenschappelijk onderzoek naar hernieuwbare energie en alternatieve modellen. De aanwezige coöperanten waren zeer geïnteresseerd, wat er toe leidde dat de rondleiding nogal uitliep.

Na de rondleiding kreeg professor Dirk Van Hertem het woord. Aan de hand van een presentatie schetste hij de toekomst van onze energievoorziening. Zijn boeiende uiteenzetting werd gesmaakt (al was hij genoodzaakt zich te beperken tot de essentie door de opgelopen vertraging bij de voorgaande rondleiding).

Tot slot konden we rustig afsluiten in Thor Central. Bij een glaasje kreeg iedereen de gelegenheid nog even na te kaarten en vragen te stellen.

De volgende bijeenkomst is de Algemene Vergadering. Deze vindt plaats in Pixel te Hasselt op vrijdag 25 mei, maar de officiële uitnodiging volgt!

08/02/2018Uitnodiging: bezoek aan Energyville

Op 1 maart kunnen onze aandeelhouders met ons mee voor een bezoek aan Energyville in het Thor Park te Genk. We organiseren een rondleiding en zorgen voor de aanwezigheid van een spreker over de nieuwe evoluties in de duurzame energie. Na dit alles genieten we van een glaasje om even na te kaarten. Aandeelhouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

24/01/2018Nieuwe windmolens Riemst/Bilzen: inwoners investeren € 500.000

Inwoners van Riemst en Bilzen investeerden samen reeds € 500.000 in het nieuwe windpark in Riemst/Bilzen via onze coöperatieve vennootschap. Zo investeren zij niet alleen in zuivere lokale energie en een duurzame leefomgeving voor de volgende generaties, maar genieten zij ook van de opbrengsten van windenergie. Inschrijven op aandelen kan nog steeds via het inschrijvingsformulier.

Enkele maanden nadat de betonnen funderingen van de drie windturbines op de grens tussen Riemst en Bilzen gestort werden, produceren ze groene stroom. Het windpark heeft een totaal vermogen van 10,4 MW en produceert elektriciteit voor 7.500 gezinnen. Hierdoor wordt jaarlijks 12.000 ton CO2 minder uitgestoten. Deze realisatie draagt bij tot het TACO2-plan om Limburg tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Ze passen ook in het Europees Burgemeestersconvenant dat Riemst en Bilzen hebben ondertekend.

04/01/2018Stormweer zorgt voor piek in opgewekte windenergie

Door het stormachtige weer van de afgelopen dagen en weken, rijgen de Limburgse windmolens de records aaneen. Meer nog: de storm maakt een slecht windjaar 2017 goed.

04/01/2018Stormweer zorgt voor nieuwe windrecords

Aan wind geen gebrek de voorbije dagen. Zo werden gisteren tal van records gebroken!

 • In Europa werd een recordproductie van 2.128 GWh gerealiseerd, goed voor de bevoorrading van 22,7% van de huishoudens.
 • In Duitsland kon maar liefst 60% van de benodigde elektriciteit aangeleverd worden door de wind. Er werd daar 925 GWh geproduceerd door de turbines op land.
 • Ook in Frankrijk zorgde het stormweer voor een recordopbrengst van 218 GWh, goed voor 14,6% van het energieverbruik.
 • In België bleef de productie beperkt tot 19 GW waarmee slechts 7,6% van de huishoudens konden bevoorraad worden.

21/12/201780 nieuwe turbines in 2017

In 2017 werden in Vlaanderen  80 nieuwe windturbines bijgebouwd.

In het kader van het Energiepact 2030, moet de reeds gebouwde capaciteit echter nog verdubbelen. De vraag is of we de komende 13 beter kunnen doen dan de voorbije 10 jaar... VWEA pleit dan ook voor een versoepeling van de luchtvaartbeperkingen en een versterking van het lokale draagvlak.

28/11/2017Recordproductie windenergie in België

Alle Belgische windparken samen produceerden gisteren 43 GWh elektriciteit, goed voor de energievoorziening van 16% van de huishoudens!

21/11/2017België even in top 5 van grootste windenergieproducenten

De windturbines in België produceerden gisteren 34 GWh groene elektriciteit, goed voor de bevoorrading van 13% van de bevolking. Hiermee belandden we in de top 5 van de grootste windenergieproducenten  - mede door het zwakke windaanbod in de rest van Europa.

13/11/2017Filmvoorstelling "An inconvenient sequel:
truth to power"

Voor onze aandeelhouders organiseren we een filmavond met de vertoning 'An inconvenient sequel: truth to power’. Deze gaat door in Gent (op 30/11 om 19u15), Genk (volzet) en Antwerpen (volzet).

Tien jaar na ‘An inconvenient Truth’ kijken we aan de hand van praktijkvoorbeelden en anekdotes naar het internationale klimaatbeleid. We volgen hoe Al Gore de wereld rondreist en een inspirerend verhaal verspreidt over de staat waarin onze planeet zich bevindt en wat de toekomst ons zal brengen.

Vraag gratis tickets aan voor de voorstelling in Gent

17/11/2017Windmolens tussen Herderen en Spouwen zijn al productief

Nauwelijks enkele maanden na het storten van de funderingen van de drie windturbines op de grens van Riemst en Bilzen, produceren deze reeds groene stroom.

De windturbines zullen nu enkele weken proefdraaien. Als alles volgens planning verloopt, zullen ze dit jaar nog volledig operationeel zijn en elektriciteit produceren voor 7.500 gezinnen.

06/11/2017Aspiravi Energy door Greenpeace aanbevolen

In de jaarlijkse Greenpeace-ranking van stroomleveranciers kreeg Aspiravi Energy een mooie energiescore van 19/20 en werd ze geprezen als "aanbevolen stroomleverancier".

27/10/2017Resultaat van de openbare aanbieding dd. 26/10/2016 - 25/10/2017

De openbare aanbieding van aandelen door Limburg wind cvba die plaatsvond tussen 26 oktober 2016 en 25 oktober 2017 resulteerde in een kapitaalophaling van 2.000.000 euro verdeeld over 16.000 aandelen van categorie A.
Het betreft de inschrijving van 731 nieuwe aandeelhouders op 14.458 aandelen. De overige 1.542 aandelen werden ondertekend door bestaande aandeelhouders.

Alle inschrijvers zijn door de raad van bestuur aanvaard en werden per mail of per brief uitgenodigd om het bedrag dat verbonden is met deze inschrijving te storten. Op datum van 24 oktober 2017 werd het maximum bedrag opgehaald en volstort van 2.000.000 euro.

Alle stortingen die na 24/10/2017 nog werden ontvangen, staan tijdelijk 'on hold' en worden uitgenodigd om in te schrijven op het nieuwe prospectus geldig van 24/10/2017 tot 23/10/2018.

23/10/2017Recordproductie windenergie

De stevige wind van het voorbije weekend zorgde voor een nieuwe recordproductie.

Vrijdag konden de Belgische windparken 37 GWh produceren, en zaterdag voorzagen de windturbines 19% van alle huishoudens van elektriciteit. Daarmee deed België het beter dan het Europese gemiddelde van 17,6% en beter dan o.a. Spanje en Frankrijk.

27/09/2017Bezoek het windpark in opbouw te Riemst/Bilzen

Als coöperant van Limburg wind cvba werkt u mee aan de bouw van de windparken van onze partner Limburg Win(d)t nv. We geven u dan ook graag de kans de bouw van een windpark eens van dichtbij te bekijken!

Wilt u graag onderdelen van een windturbine van nabij zien? Wilt u uw kinderen of kleinkinderen tonen hoe een windturbine wordt gebouwd? Heeft u zin om met een VR-bril zelf een virtuele klim in een windturbine te maken? Tijdens uw bezoek aan het windpark in opbouw te Riemst/Bilzen van Limburg  win(d)t nv komt u alles te weten over windenergie en kunt u bovendien ook een kijkje nemen in een gondel.

Ga langs op Open Bedrijvendag op zondag 1 oktober tussen 10u en 17u, geef uw ogen de kost en informeer u uitgebreid over alle aspecten van windenergie! U bent van harte welkom!

Ontdek hier wat u kan beleven tijdens Open Bedrijvendag

 

11/08/2017Onderbreking bouwwerkzaamheden Bilzen-Riemst

De werken voor de bouw van 3 nieuwe windturbines van Limburg win(d)t NV in Bilzen-Riemst zijn tijdelijk gestaakt vanwege een discussie inzake de door Limburg Win(d)t NV voorgestelde begeleidende maatregelen voor de uitvoering van bijzondere wegtransporten. Het bouwen van windturbines brengt immers uitzonderlijk vervoer met zich mee. Aanvoerroutes worden daarom vooraf goed uitgestippeld en de nodige begeleidende maatregelen worden getroffen om wegen en bermen maximaal te beschermen en alles veilig te laten verlopen.

Limburg win(d)t NV is momenteel in constructief overleg met de gemeente Riemst en is hoopvol gestemd om op korte termijn een oplossing te vinden zodat de werken weer kunnen opgestart worden en het transport van de grote onderdelen van de windturbines vlot en veilig kan verlopen.

16/06/2017Nieuwsbrief - juni 2017

Jaarlijks wordt op 15 juni wereldwijd de ‘Dag van de wind’ gevierd.

Windenergie is vandaag een volwassen technologie en wereldwijd één van de snelst groeiende industriële sectoren. Windenergie hertekent het energielandschap, draagt in belangrijke mate bij tot een meer duurzame samenleving en creëert nieuwe jobs. Op Europees vlak produceerde windenergie in 2016 genoeg groene stroom voor het verbruik van 87 miljoen gezinnen.

Ook in Vlaanderen blijft windenergie groeien. Zo vierde VWEA (Vlaamse Windenergie Associatie) gisteren op Global Wind Day de symbolische kaap van 1.000 MW aan windenergie in Vlaanderen in aanwezigheid van de bevoegde Ministers Tommelein en Schauvliege. Aan de voet van een nieuwe windturbine in de haven van Antwerpen werd ook vooruit gekeken naar de toekomst: de concrete doelstelling van 2500 MW extra windenergie in 2030 ten opzichte van 2020 werd vooropgesteld.

  

26/05/20174% dividend voor 6.000 coöperanten in windenergie

Op 26 mei besliste de Algemene Vergadering om 4% dividend uit te keren aan haar coöperanten voor hun investering in hernieuwbare energie.

Met de middelen die door de coöperanten van Limburg wind cvba zijn samengebracht, realiseerde Limburg win(d)t NV en Lommel win(d)t NV windparken in Beringen, Dilsen-Stokkem, Genk, Halen-Diest, Ham, Hasselt, Lommel, Lummen, Maaseik, Maasmechelen, Riemst en Tessenderlo.

De coöperanten van Limburg wind cvba ontvangen jaarlijks niet enkel een mooi dividend voor hun investering in hernieuwbare energie, maar bouwen ook mee aan een duurzame samenleving en leveren een belangrijke bijdrage tot een klimaatneutraal Limburg tegen 2050.

Limburg wind cvba organiseert voor haar coöperanten op regelmatige basis interessante aandeelhoudersactiviteiten. Sinds maart 2015 kunnen de coöperanten ook groene stroom aankopen aan een voordelig tarief bij Aspiravi Energy. Bovendien steunt elke klant van Aspiravi Energy automatisch een goed doel via de organisatie Een Hart voor Limburg.

18/11/2016Nieuwe openbare aanbieding van aandelen

Het is opnieuw mogelijk om in te tekenen op aandelen van onze coöperatieve vennootschap Limburg wind!

Onze vorige prospectus werd afgesloten op 12/09/2015 en een bedrag van 996.375 euro werd dan volstort. 150 bestaande aandeelhouders schreven bijkomend in op 748 aandelen. We noteerden eveneens de inschrijving van 345 nieuwe aandeelhouders die samen intekenden op 7.252 aandelen. Dit wil zeggen dat een nieuwe aandeelhouder intekent op gemiddeld 21 aandelen*. Een erg mooi resultaat!

Intussen werd een nieuwe prospectus opgesteld voor de openbare aanbieding van aandelen voor een maximumbedrag van 2.000.000 EUR. Het nieuwe prospectus werd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) goedgekeurd. De geldigheidsduur van het prospectus is 1 jaar, van 26/10/2016 tot 25/10/2017. Het prospectus, alle gedetailleerde informatie over de risico’s en het inschrijvingsformulier kunnen zoals steeds op onze website gevonden worden.

* Weet u dat het maximaal aantal aandelen per persoon 24 is? Indien u zelf dit maximum van 24 aandelen nog niet heeft, kan u dus voor een bijkomend aantal aandelen inschrijven. Vertel ook familie en vrienden over de mogelijkheid om via Limburg wind cvba mee te investeren in de windenergieprojecten van Limburg win(d)t NV.

08/11/2016Oprichting windmolenpark Genk Noord en Riemst Membruggen

Naar aanleiding van de oprichting van de windmolenparken Genk Noord (2 turbines) en Riemst Membruggen (3 turbines) die door Limburg win(d)t NV worden uitgebaat, biedt Limburg wind cvba opnieuw aandelen aan. U kan kennis nemen van onze aanbieding in het prospectus dat loopt tot 25/10/2017.

De aanbieding vindt enkel plaats in België. Aandelen worden aangeboden aan natuurlijke of rechtspersonen aan hun nominale waarde, zijnde 125 euro per aandeel. Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, kan een belegger maximaal 24 aandelen intekenen, hetzij een maximumbedrag van 3.000 euro.

Intekenen op aandelen van Limburg wind cvba kan tot en met 25/10/2017.

24/10/2016Nieuw prospectus in opmaak

Er is besloten om een nieuwe openbare aanbieding van aandelen te doen. Daartoe is een nieuw prospectus opgemaakt, die nu ter goedkeuring voorgelegd is aan het FSMA.

Vanaf begin november kan vermoedelijk weer op aandelen worden ingeschreven. De precieze datum zal u via de website vernemen!

14/06/2016Internationale dag van de wind

23/06/2016Nieuwsbrief - juni 2016

In deze nieuwsbrief informeren wij u over:

 • Uitbetaling van 4% dividend
 • Verslag algemene vergadering dd. 27 mei
 • Windenergieprojecten van Limburg Win(d)t in 2016

27/05/2016 4% dividend voor 5800 coöperanten in windenergie

Op vrijdag 27 mei vond de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats van Limburg wind cvba in Hogeschool PXL te Hasselt.

Meer dan 250 coöperanten hadden zich ingeschreven om de verslaggeving van het voorbije werkjaar te horen en de jaarrekening van 2015 goed te keuren. De aanwezigen waren ook erg enthousiast met 4% dividend voor hun investering in hernieuwbare energie. Opnieuw een erg mooi resultaat!

De vergadering werd afgesloten met een interessante uiteenzetting over klimaatneutraliteit van Alex Polfliet.

24/09/2015Nieuwsbrief - september 2015

In deze nieuwsbrief informeren wij u over:

 • het bezoek aan het windpark Wind@Stroom en Borealis
 • de vorderingen bij de bouw van 11 nieuwe windturbines
 • onze samenwerking met smart cities Halen en Genk
 • waarom u er bij moet zijn op Open Bedrijvendag
 • uw voordeel bij Aspiravi Energy
 • gratis tickets voor Energie & Bouw Weekend

08/10/2015Resultaat openbare aanbieding 13/09/2014 - 12/09/2015

De openbare aanbieding van aandelen door Limburg wind cvba die plaatsvond tussen 13 september 2014 en 12 september 2015 resulteerde in een kapitaalophaling van 1.000.000 euro verdeeld over 8.000 aandelen van categorie A.

Het betreft de inschrijving van 345 nieuwe aandeelhouders op 7.252 aandelen. 748 aandelen daarvan werden ondertekend door bestaande aandeelhouders (150). Alle inschrijvers zijn door de raad van bestuur aanvaard en werden per mail of per brief uitgenodigd om het bedrag dat verbonden is met deze inschrijving te storten. Op datum van 12 september 2015 werd reeds 996.375 euro volgestort.

Na de betaling worden de nieuwe inschrijvers ingeschreven in het aandelenregister waarna zij een uittreksel ontvangen met de mededeling van hun aandeelhoudersnummer en het aantal verworven aandelen.

25/06/2015Nieuwsbrief - juni 2015

Lees in deze nieuwsbrief alles over:

 • Dividenduitkering van 4,5% voor 2014
 • Coöperanten kiezen voor Aspiravi Energy
 • informatiedag over energiezuinig wonen

15/06/2015Dag van de Wind

10/06/2015Aspiravi Energy: nieuw voordeel voor coöperanten

Aspiravi Energy staat voor groene energie, die lokaal wordt opgewekt, en op een voordelige en sociale manier wordt geleverd.

De nieuwe elektriciteitsleverancier, actief sinds dit voorjaar op de Vlaamse markt, richt zich in het bijzonder tot de coöperanten van de coöperatieve vennootschappen Limburg wind en Aspiravi Samen. Op die manier kunnen de mensen die investeren in windenergie-projecten nu ook lokale groene energie afnemen aan een sociaal en voordelig tarief.

Aspiravi Energy differentieert zich door bijkomend een bijdrage aan het goede doel te koppelen aan haar aanbod.

29/05/2015Dividend van 4,5% voor coöperanten van Limburgse windenergie

Met het totale kapitaal van 14,8 miljoen euro dat de aandeelhouders hebben ingebracht, heeft Limburg wind tot dusver bijgedragen aan de bouw van 35 windturbines in de provincie Limburg.

In ruil voor hun inbreng mogen de coöperanten rekenen op een dividend dat wordt gehaald uit de winst van de energie-opbrengst. Voor dit jaar mogen de 5.525 coöperanten rekenen op een opbrengst van 4,5 procent op hun inleg.

30/05/2015Investering in projecten met beperkte risico's

Investeren in projecten met beperkte risico’s, waarbij de winst terugvloeit naar lokale overheden. Dat kan via Limburg wind cvba.

De coöperanten van Limburg wind kunnen bovendien naast hun dividend ook rekenen op andere voordelen. Zo komt hun participatie in aanmerking voor de verplichting om bij nieuwbouw een gedeelte hernieuwbare energie te produceren.

Sinds kort kunnen de coöperanten ook rekenen op het gunsttarief van stroomleverancier Aspiravi Energy.

30/05/2015Limburg Win(d)t bouwt dit jaar 11 windmolens

Limburg Win(d)t bouwt dit jaar elf nieuwe windmolens in Limburg. Hiermee is een investering gemoeid van meer dan 30 miljoen euro.

Een deel van het geld komt van de coöperatieve Limburg wind, die dit jaar een dividend van 4,5 procent uitkeert.

De coöperanten kunnen bij stroomleverancier Aspiravi Energy ook rekenen op een gunsttarief.

29/05/20154,5% dividend voor meer dan 5.500 coöperanten

Meer dan 250 coöperanten woonden de algemene vergadering bij in Hasselt. Ze stemden unaniem in met de uitkering van een dividend van 4,5%. Een mooi dividend, in tijden waar spaarboekjes maar 0,2 of 0,3 procent opbrengen!

26/03/2015Nieuwsbrief - maart 2015

Lees in deze nieuwsbrief alles over:

 • Onze groei
 • Nieuwe windenergieprojecten in 2015
 • Vergunningen voor project te Riemst
 • Voordelige groene, lokale én sociale energie via nieuwe elektriciteitsleverancier Aspiravi Energy
 • Duurzaam bouwen en wonen
 • Neem deel aan Earth hour op 28 maart

26/06/2014Nieuwsbrief juni 2014

Lees in deze nieuwsbrief alles over:

 • de algemene aandeelhoudersvergadering van 30 mei
 • onze deelname aan de eendjesrace
 • het bezoek aan de mijnsite van Beringen

31/05/2014Limburg wind keert mooi rendement uit

Op de Algemene Vergadering van 30 mei 2014 stemden de coöperanten opnieuw in met een dividend van 5%.

Nieuwsgierig wat er in de pers is verschenen? Lees de artikels uit Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws en bekijk de reportage van TV Limburg.

30/05/2014Opnieuw 5% dividend voor 5.163 coöperanten

Limburg wind cvba keert opnieuw een dividend uit van 5%. Op minder dan vier jaar heeft de coöperatieve vennootschap bijgedragen tot de bouw van 26 van de 43 windturbines in de provincie Limburg.

16/05/2014Limburg wind heeft een Hart voor Limburg:
Eendjesrace voor maatschappelijk kwetsbare kinderen

In mei organiseert Een Hart voor Limburg de Limburgse Eendjesrace. Een Hart voor Limburg steunt kansenbevorderende projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen in Limburg. De coöperatieve Limburg Wind steunt dit initiatief en koopt voor elke coöperant een eendje dat zal deelnemen aan de race. De bedoeling is om op zondag 25 mei 100.000 badeendjes te water te laten op de Demer in Hasselt voor een race van 750 meter.

De opbrengsten van de verkoop van de badeendjes schenkt Een hart voor Limburg aan 44 Limburgse projecten. Kim Clijsters is meter van de actie en maakt samen met 9 ambassadeurs waaronder Limburgse BV’s Jelle Vossen en Hanne Troonbeeckx reclame voor de eendjes.

Samen voor een beter Limburg

De Limburgse eendjesrace is onlosmakelijk verbonden met onze provincie en sluit nauw aan bij de doelstellingen van de coöperatieve Limburg wind en Nuhma om mee te werken aan maatschappelijke meerwaarde voor de Limburgse gemeenschap. Daarom hebben de vennootschappen besloten de actie te steunen en deel te nemen aan de eendjesrace.

Een eendje voor elke coöperant

Limburg wind cvba en Nuhma schenken een eendje aan iedere coöperant van Limburg wind die op 15 mei geregistreerd is – naar verwachting zo’n 5.200 coöperanten. In totaal wordt er zo ca. 26.000 euro aan een Hart voor Limburg gegeven. Op deze manier steunen alle coöperanten de actie en nemen ze tegelijker­tijd deel aan de wedstrijd. Want een eendjesrace zou geen race zijn, als er geen winnaar was. De eigenaar van het eendje dat op 25 mei als eerste over de meet zwemt, wint een auto.

28/03/2014Nieuwsbrief Limburg wind CVBA Maart 2014

Lees onze nieuwsbrief van maart 2014 met items over:

 • 11 nieuwe windturbines in Limburg vermijden CO2 uitstoot van 23.056 ton/jaar
 • Bouw van 3 nieuwe windturbines in 2014
 • Volgende Algemene Vergadering op vrijdag 30 mei 2014
 • Seminarie van de Nationale Raad voor de Coöperaties - een verslag 'De coöperatieve waarden in beweging'
 • Bezoek aan de mijnsite van Beringen

Lees de nieuwsbrief (nieuw venster) | Download de nieuwsbrief (pdf)

26/12/2013Nieuwsbrief Limburg wind CVBA December 2013

In deze nieuwsbrief hadden we het over:

 • Toename van groene stroom door 11 nieuwe windmolens in Limburg
 • Limburg wind blijft groeien
 • Gelukkig 2014

Lees de nieuwsbrief (nieuw venster) | Download de nieuwsbrief (pdf)

05/07/2013Nieuwsbrief Limburg wind CVBA

Opnieuw dividend van 5% voor alle coöperanten

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Limburg wind cvba vond plaats op 31 mei ll. in het Cultuurcentrum in Hasselt en genoot opnieuw een erg grote belangstelling. Naast de verslaggeving over de werking van het voorbije werkjaar, stond ook de goedkeuring van de jaarrekening 2012 op de agenda. Maar de beslissing om voor het 2de jaar op rij opnieuw 5% dividend uit te keren aan de aandeelhouders voor hun investering in hernieuwbare energie, was natuurlijk hét gespreksonderwerp van de avond.

Zowel op de Algemene Vergadering als op de receptie achteraf waren de coöperanten, met meer dan 350, talrijk aanwezig. Maar ook de pers was erg geïnteresseerd in de resultaten van Limburg wind cvba. Het Belang van Limburg en TV Limburg brachten uitgebreid verslag uit. Bij het afsluiten van het 3de boekjaar op 31.12.12, telde de coöperatie 4.382 leden en een totaal kapitaal van 11,5 mio €. Sinds haar oprichting heeft Limburg wind cvba reeds bijgedragen tot de bouw van 15 windturbines in de provincie Limburg, die samen een geïnstalleerd vermogen van 33 MW hebben, goed voor de productie van groene stroom equivalent aan het verbruik van 17.570 gezinnen. Blokkeer alvast de laatste vrijdag van de maand mei 2014 in uw agenda voor de volgende Algemene Vergadering van onze coöperatieve. Misschien kan u er dan ook bij zijn.

Limburg wind cvba, stevig partnerschap met Limburg win(d)t NV

Zoals u weet stelt onze coöperatieve het opgehaalde kapitaal als achtergestelde lening ter beschikking van Limburg win(d)t NV om op die manier de realisatie van windparken in onze provincie mogelijk te maken. In 2012 werden door Limburg win(d)t NV 5 nieuwe windmolens gebouwd. Opnieuw een opmerkelijke prestatie. In totaal staan vandaag 29 windmolens in onze provincie, 23 daarvan zijn gebouwd door Limburg win(d)t NV en Aspiravi NV, goed voor 79%. Het totale windpark van Limburg win(d)t NV produceert vandaag groene stroom equivalent aan het verbruik van ongeveer 27.000 gezinnen.

De 5 windmolens die in 2012 in de provincie Limburg gebouwd werden, bevinden zich op 3 locaties : 2 in Hasselt, 2 in Beringen en 1 Genk. Op alle 3 de locaties staat hetzelfde type windmolen, nl. Enercon E70. Alle windmolens zijn sinds eind 2012 operationeel en produceren groene stroom equivalent aan het verbruik van 5.285 gezinnen. Limburg wind cvba steunt via deze weg ook de doelstellingen van de provincie om Limburg tegen 2020 klimaatneutraal te maken.

 

Onze coöperatieve steunt ook in 2013 nieuwe windenergieprojecten

Iedereen kan nog steeds intekenen en zo de nieuwe bouwprojecten van 2013 helpen realiseren. Limburg win(d)t NV bouwt dit jaar 13 windturbines in de provincie Limburg. De nieuwe turbines situeren zich in Ham (4), Tessenderlo (4) en Lommel (5).

Momenteel vinden de voorbereidende werken plaats zoals het aanleggen van toegangswegen en werkvlakken. Na het bouwverlof worden de funderingen gegoten en na de zomer zal de levering van de onderdelen van de windturbines plaatsvinden. Dan kan de eigenlijke bouw van de windmolens gebeuren. Alle 13 windturbines zullen voor het einde van het jaar groene stroom produceren.

Inhuldiging windpark Beringen

Op 27 maart ll. werden in Beringen de beide nieuwe windmolens langsheen het Albertkanaal officieel ingehuldigd. Dit gebeurde op het bedrijfsterrein van Euro Shoe Group waar één van beide windmolens staat. In de voormiddag werden in aanwezigheid van de heer Maurice Webers, burgemeester van Beringen, en tal van andere genodigden de windmolens ingehuldigd en op originele wijze door alle aanwezigen op gang ‘geblazen’ met een bellenblazer. Beide windmolens samen produceren groene stroom equivalent aan het verbruik van 2.350 gezinnen. De jaarlijks bespaarde CO²-uitstoot bedraagt meer dan 4.000 ton.

Voor alle personeelsleden van Euro Shoe Group en de omwonenden van beide windmolens werd in de namiddag in de voet van de windmolen een ‘opendeur’ georganiseerd. De bezoekers konden niet enkel een kijkje nemen in de voet van de molen, maar ze vernamen ook hoe zo’n windmolen gebouwd wordt en op welke wijze iedereen ook zelf kan mee investeren en genieten van de opbrengsten van windenergie via onze coöperatieve vennootschap. De windmolens in Beringen zijn van het type Enercon E70, met een geïnstalleerd vermogen van 2,3 MW elk. De windmolens hebben een masthoogte van 85m en een rotordiameter van 70m.

Grote interesse van coöperanten voor bezoek aan Veiling Haspengouw

Nadat de aandeelhouders eind 2012 reeds de kans kregen deel te nemen aan een bedrijfsbezoek bij de verbrandingsinstallatie Bionerga in Houthalen, werden ze op 18 april ll. uitgenodigd voor een bezoek aan Veiling Haspengouw te Sint-Truiden, net als Limburg wind een coöperatieve onderneming.

Onze aandeelhouders reageerden massaal : er waren meer dan 300 inschrijvingen. Het aantal bezoekers was echter beperkt en enkel de eerste 100 konden meegaan. De verwelkoming gebeurde door gastheer Michel Boijen, controller van Veiling Haspengouw en tevens bestuurslid van Limburg wind cvba. Onder begeleiding van vier gidsen kon uitgebreid kennis gemaakt worden met de vele aspecten van dit interessant coöperatief bedrijf. De namiddag werd afgesloten met koffie … én fruittaart natuurlijk. Op www.veilinghaspengouw.be vind je meer informatie.

03/07/2013Limburg wind op bankshopper.be

De uitkering van een dividend van 5% aan de coöperanten van Limburg wind cvba is ook in de financiële media niet ongemerkt voorbijgegaan. Zo wordt het ook gemeld op de website van Bankshopper.be. Klik op de link hieronder om de tekst op hun website te lezen.
 
www.bankshopper.be/nl/nieuws/nieuwsberichten-beleggen/limburg-wind-keert-opnieuw-een-dividend-uit-van-5-netto.html

31/05/201331/05/2013 Aandeelhoudersvergadering

De algemene aandeelhoudersvergadering van 31 mei 2013 kon rekenen op een grote opkomst. Ruim 350 aandeelhouders keurden de in detail toegelichte jaarrekening goed en stemden in met het voorstel van de raad van bestuur om voor het tweede jaar op rij een dividend van 5% uit te keren.

Download hier ook de presentatie en lees het persbericht.

18/02/2013Limburg wind op Bankshopper.be

Op 17 februari ll. verscheen op de website bankshopper.be een kort nieuwsitem over onze coöperatieve vennootschap Limburg wind cvba. In de dagen erop schreven vele nieuwe coöperanten zich in om mee te investeren in onze windenergieprojecten in Limburg en zo mee te bouwen aan een duurzame leefomgeving én zelf mee te genieten van de mooie opbrengsten van windenergie.

We heten hen allen hartelijk welkom !

Het artikel kan u nalezen op http://www.bankshopper.be/nl/nieuws/nieuwsberichten-beleggen/cooperatieve-limburg-wind-stelt-kapitaal-open.html

30/12/2012Limburg wind nieuwsbrief november 2012

Nieuwe windturbines in werking

Limburg Wind(t) nv bouwt. De voorbije maanden is er hard gewerkt op drie nieuwe sites (in Genk, Beringen en Hasselt). In totaal komen er vijf turbines maar nu zijn er al twee in bedrijf. De andere volgen snel, ze zitten momenteel in de fase van de afwerking.

De windmolen in Genk ligt tussen het Albertkanaal en de Winterbeeklaan. In Beringen staan er twee windmolens elk langs een zijde van het Albertkanaal. De twee windmolens in Hasselt staan op de Centrale Werkplaatsen.

Op jaarbasis zijn deze vijf windmolens goed voor een vermogen van 11,5 MW. Ze produceren groene stroom equivalent aan het verbruik van 5285 gezinnen. Via de bouw van deze windparken draagt Limburg win(d)t bij aan de doelstellingen om de provincie Limburg klimaatneutraal te maken.

 

Oproep: koop nu extra aandelen

Tot voor kort kon u intekenen op maximaal 20 aandelen van Limburg wind cvba. Dat aantal is nu opgetrokken tot 24 (één aandeel kost nog altijd € 125). Concreet kan u als coöperant dus intekenen voor een maximumbedrag van € 3.000.

Deze verhoging werd mogelijk gemaakt door een beslissing van de raad van bestuur dd. 24 augustus 2012, en gepubliceerd in het nieuwe prospectus van 13 september 2012. De openbare aanbieding is geldig tot 12 september 2013. Er kan voor een maximumbedrag van € 6.000.000 opgehaald worden.

Intussen groeit het aantal aandeelhouders van Limburg wind gestaag. Op 27 november 2012 telde de cvba 4245 aandeelhouders; zij vertegenwoordigen een kapitaal van € 10.579.000.

Op 11 september 2012 werd een mailing verstuurd naar de coöperanten van Limburg wind om in te tekenen voor vier bijkomende deelbewijzen. De respons was heel groot en meer dan 1500 coöperanten kochten 4 deelbewijzen bij.

Bezoek de installaties van afvalverwerkingsbedrijf Bionerga

Op 12 december 2012 kan u als aandeelhouder een bezoek brengen aan de verbrandingsinstallatie van Bionerga nv in Houthalen. Bionerga verbrandt huishoudelijk afval in milieuvriendelijke en hoogtechnologische installaties met energierecuperatie. Het is een unieke gelegenheid om de werking van Bionerga van dichtbij te leren kennen.

Er zijn twee bezoeken gepland, op 12 december 2012, om 14.30 en om 18.00 uur. Alle aandeelhouders van Limburg wind zijn hierop vriendelijk uitgenodigd. Per bezoek kunnen 15 personen deelnemen maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Stuur ons een mailtje en we bevestigen uw inschrijving zo snel mogelijk.

'Je kan gewoon niet verliezen!'

Die woorden tekenden we op uit de mond van Gert Vansichem, enkele minuten na het einde van de aandeelhoudersvergadering van mei 2012. Maar wat bedoelde hij juist?

‘Eigenlijk is mijn belegging in Limburg wind cvba ontstaan vanuit een serieuze frustratie’, zo vertelt hij. ‘Ik kon en wilde er mij niet bij neerleggen dat zonnepanelen voor mij géén interessante optie waren. Toch was de berekening vrij eenvoudig: door de oriëntatie van mijn huis en de geringe grootte van mijn dak zou een investering in eigen zonnepanelen zich nooit laten terugbetalen.’

‘En dus’, vervolgt de jonge dertiger, ‘was het uitkijken naar alternatieven voor mijn oorspronkelijk doel: ik wilde graag, al was het maar een stukje, van mijn dure energiefactuur terugbetaald of beter terugverdiend zien. En dat is dus wat mijn belegging in Limburg Win(d)t cbva nu doet. Het jaarlijkse dividend bekijk ik als een korting op mijn eigen energieverbruik.’

Gerts conclusie is dus duidelijk: als aandeelhouder van Limburg wind heb je niets te verliezen, en kun je alleen maar winnen. Dat Limburg Win(d)t bovendien een Limburgse maatschappij is, is mooi meegenomen. Maar dat ze investeert in groene, duurzame energie blijft voor hem doorslaggevend.

Vorig jaar nog gewoon in de zaal ...

... vandaag op het spreekgestoelte. Zo verging het Michel Boijen. Als aandeelhouder van het eerste uur stelde hij tijdens de aandeelhoudersvergadering van 2011 een kritische vraag bij de gepresenteerde cijfers.

Toen er later die dag een verkiezing voor de invulling van drie bestuursmandaten plaatsvond, was Michel Boijen een van de kandidaten. En hij werd meteen verkozen.

Dat was 2011, vandaag zijn we 2012 en Michel Boijen mocht als nieuwe bestuurder de cijfers voor 2011 toelichten. En Michel deed dat met verve: rustig, duidelijk, eenvoudig en goed te begrijpen. ‘Als controller bij de Haspengouwse veiling kom ik dagelijks in contact met cijfers’, legt hij uit. ‘Maar ik vertel ook heel graag wat er precies achter die cijfers schuilgaat, wat ze exact betekenen. Ik wil dat mensen dat begrijpen. Tenslotte draait het om hun centen.’

‘En dit jaar hebben we goede cijfers kunnen voorleggen’, besluit hij. ‘Deze aandeelhouders kunnen tevreden naar huis. En ook in de nabije toekomst lijkt het ons voor de wind te zullen gaan. Misschien mag ik dus volgend jaar opnieuw de cijfers toelichten ...’

08/11/2012Een 'groen' kerstgeschenk voor uw (klein)kinderen

Met het eindejaar in aantocht denkt u misschien ook reeds aan de feestdagen, de gezellige momenten met familie en vrienden én de bijhorende geschenkjes onder de kerstboom.

Koop dit jaar eens een duurzaam en groen geschenk voor uw kinderen en/of kleinkinderen ! Geef hen één of meerdere deelbewijzen van Limburg wind cvba cadeau: u geeft zo niet enkel een waardevol geschenk, maar bovenal investeert u in de toekomst van uw (klein)kinderen en in een duurzame leefomgeving voor hen !

Teken hier in voor uw groen kerstgeschenk.

22/10/2012Leerlingen brengen bezoek aan windpark Hasselt

Op 22 oktober brachten de leerlingen van de Katholieke Hogeschool Limburg, richting Industriële Wetenschappen en Techniek, een bezoek aan de werf in Hasselt. Aan de Centrale Werkplaatsen konden ze de windmolen in opbouw van nabij volgen.

Lees hier ook het artikel dat verscheen in Het Belang van Limburg.

 

 

24/10/2012Aanlevering turbineonderdelen Beringen

Op 22 en 23 oktober werden via het Albertkanaal onderdelen voor de windturbines in Beringen aangeleverd.
Dit leverde enkele mooie beelden op.
De mastdelen en de wieken werden aangevoerd per boot en gelost op de kade aan de Terbekstraat en bij Euro Shoe Group. Door gebruik te maken van de binnenvaart, ontlast Limburg Wind(d)t de wegen met maar liefst 24 diepladers. Als de weersomstandigheden meezitten, dan wordt in de komende dagen de bouw van de turbines aangevat.
Meer details leest u in ons persbericht dd. 22 oktober.

06/07/2012e-Nieuwsbrief Limburg wind 6 juli

Een geslaagde aandeelhoudersvergadering

Zoals vorig jaar werd de algemene aandeelhoudersvergadering van 25 mei 2012 een druk bijgewoonde, boeiende en leerrijke bijeenkomst. Meer dan 300 aandeelhouders keurden de in detail toegelichte jaarrekening goed en stemden in met het voorstel van de raad van bestuur om voor 2011 een nettodividend van 5% uit te keren.

Goede cijfers

Ondanks het prachtige terrasjesweer buiten vulden meer dan 300 aandeelhouders een broeierig-warme zaal van de Provinciale Hogeschool Limburg. Ze luisterden er aandachtig naar het financiële verslag door de raad van bestuur. Ze stelden niet enkel vast dat het aantal aandeelhouders in 2011 met ongeveer 25% was gestegen tot 3.800, maar constateerden ook dat het vermogen van de cvba 8,2 miljoen euro bedroeg.

Terwijl de winst van de coöperatieve vennootschap in 2010 nog 114.000 euro bedroeg, is die over 2011 gestegen tot nagenoeg 365.000 euro. De aandeelhouders beslisten dan ook om op basis van deze cijfers een dividend uit te keren van 5% netto. Zo realiseren de aandeelhouders voor het tweede jaar op rij een mooie opbrengst. Het dividend wordt uitbetaald vóór het einde van de maand juni.

Vervolgens luisterden de aanwezigen aandachtig naar een leerrijke presentatie van de heer Berthold Simons, directeur van de vzw Centrum Duurzaam Bouwen over ‘Duurzaam bouwen voor de toekomst’.

Ten slotte werden ook de plannen van de cbva voor de toekomst uit de doeken gedaan. Niet alleen de concrete bouwplannen voor nieuwe windmolens werden toegelicht. Ook de belangrijke en veelbelovende aankondiging dat het maximale aantal aandelen in Limburg wind cbva bij de volgende prospectus wordt opgetrokken van 20 naar 24 viel niet in dovemansoren.

Geen wonder dus dat de afsluitende receptie een plezierige afsluiter werd van een heldere aandeelhoudersbijeenkomst.

Duurzaam bouwen voor de toekomst

Voor zover de aandeelhouders van Limburg wind cvba al niet overtuigd zijn van de noodzaak van groene investeringen, bracht de presentatie van Berthold Simons, de directeur van vzw Centrum Duurzaam Bouwen, nog wat extra argumenten aan voor een duurzame toekomst.

Onder de titel ‘Duurzaam bouwen voor de toekomst’ kreeg het aandachtige publiek een korte maar inzichtelijke presentatie over het waarom (‘we hebben maar één aarde, maar zijn volop bezig te consumeren en te verbruiken alsof we nog een aarde in reserve hebben’), het wanneer (‘nu, eigenlijk gisteren al!’) en vooral het hoe van duurzaam bouwen.

Met af en toe een kwinkslag en een grappige noot werd de boodschap duidelijk overgebracht: duurzaam bouwen is de (enige) toekomst. En daarbij werd niet in marketingtermen gedacht, het gaat er niet om hip of trendy te zijn. Duurzaam bouwen is onze enige toekomst omdat er ‘anders helemaal geen toekomst meer is’. Zo er al twijfelaars aan de zin van zonne- en windenergie in de zaal gezeten zouden hebben, dan waren die na de vijftien minuten durende presentatie ongetwijfeld omgeturned in missionarissen van duurzaamheid.

De Toekomst Plannen

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 25 mei zorgde de raad van bestuur ook voor een duidelijk overzicht van de projecten waarin ze via Aspiravi nv en Limburg win(d)t nv momenteel investeert. Ook de onmiddellijke en verdere toekomst wordt stevig voorbereid, zo bleek.

Om Limburg CO²-neutraal te krijgen staan er immers nog heel wat meer projecten op stapel. Limburg win(d)t nv diende intussen vergunningsdossiers in voor Kinrooi, Maasmechelen, Sint-Truiden, Tessenderlo, Lummen, Dilsen-Stokkem, Lommel, ... En de cbva Limburg wind staat klaar om daaraan de nodige financiële steun te verlenen.

Aandelen bijkopen

Naast het nettodividend van 5% had de raad van bestuur nog meer goed nieuws. In de volgende prospectus (voorzien voor eind 2012) wordt het maximum aantal deelbewijzen per persoon opgetrokken van 20 naar 24. Nieuwe kandidaat-coöperanten kunnen dan meteen intekenen voor 24 deelbewijzen van 125 euro per stuk. Bestaande coöperanten zullen dan kunnen bij-intekenen...

Heel wat van onze aandeelhouders bezitten momenteel al het maximum van 20 deelbewijzen dat ze per persoon mogen aankopen. Bij de lancering van de nieuwe prospectus in september zullen zij er 4 kunnen bijkopen. Vanzelfsprekend kunnen ook de aandeelhouders die momenteel nog geen 20 deelbewijzen bezitten, bijkopen. Als aandeelhouder mag u hierover meer nieuws verwachten in het najaar.

We willen er eveneens op wijzen dat ook partners, kinderen, familieleden elk tot 24 aandelen zullen kunnen kopen. Een unieke kans om een belangrijk maatschappelijk doel aan een mooi rendement te koppelen.

‘Onze kleinkinderen winnen twee keer’

C. en M. Bollen, twee jong gepensioneerden, hebben net hun eerste aandeelhoudersvergadering achter de rug en zijn nog een beetje onder de indruk. ‘Dit maak je niet elke dag mee’, geven ze ruiterlijk toe. ‘We zijn sinds begin van dit jaar aandeelhouder geworden’, verklappen ze, ‘op aanraden van een goede vriendin van ons die er van bij de opstart bij was. We zijn niet enkel tevreden met het resultaat, zoals het vandaag goedgekeurd werd, we zijn ook trots’, lachen ze.

Trots? ‘Ja, hoor. We doen het immers niet meer voor onszelf, maar voor onze kleinkinderen. De winst die we dit jaar en hopelijk ook de volgende jaren zullen boeken, is helemaal voor hen’, zegt M. ‘En het goede is dat ze eigenlijk twee keer winnen’, vult C. aan. ‘Niet alleen kunnen we ze financieel verwennen, ze krijgen er bovendien ook een duurzamere leefomgeving bovenop. Zoals we uit de presentatie van daarnet leerden, bieden we onze kleinkinderen via onze investering ook de duurzame toekomst die ze verdienen. En daar zijn we dus bijzonder trots op’, sluit M. glimlachend af. Daar drinken we een glas wijn op.

13/09/2012Verhoging maximum aantal aandelen


Vanaf heden is het mogelijk om maximaal in te tekenen op 24 aandelen. Voorheen was dat aantal beperkt tot 20 stuks. Concreet betekent dat er per persoon voor een maximumbedrag van € 3.000 kan ingetekend worden. Bijvoorbeeld een gezin met 2 ouders en 2 kinderen: zij kunnen tot 4 keer 24 aandelen van € 125 kopen. Coöperanten die voorheen intekenden voor het maximaal aantal aandelen van 20 stuks kunnen nu dus intekenen voor 4 extra aandelen per persoon. Deze verhoging werd mogelijk gemaakt door een beslissing van de Raad van Bestuur dd. 24 augustus 2012, en gepubliceerd in het prospectus van 13 september 2012.

17/09/2012Resultaat openbare aanbieding 15/03/2012 - 13/09/2012

De doorlopende openbare aanbieding van aandelen door Limburg wind cvba die plaatsvond tussen 15 maart 2012 en 13 september 2012 resulteerde in een kapitaalophaling van 1.053.250 euro verdeeld over 8426 aandelen van categorie A. Het betreft de inschrijving van 441 nieuwe aandeelhouders op 7792 aandelen. 634 aandelen werden ondertekend door 89 bestaande aandeelhouders. Alle inschrijvers zijn door de raad van bestuur aanvaard en werden per mail of per brief uitgenodigd om het bedrag dat verbonden is met deze inschrijving te storten. Op datum van 13 september 2012 werd reeds 750.500 euro volgestort. Na de betaling worden de nieuwe inschrijvers ingeschreven in het aandelenregister waarna zij een uittreksel ontvangen met de mededeling van hun aandeelhoudersnummer en het aantal verworven aandelen.

26/05/2012Steeds meer investeringen in windenergie (Het Laatste Nieuws)

26/05/2012Limburg wind keert meer winst uit in 2012 (Belang van Limburg)

25/05/2012 5% netto opbrengst voor 3.800 coöperanten in windenergie

HASSELT, 25 mei 2012- Limburg wind CVBA keert aan haar coöperanten een dividend uit van 5% netto. Dat maakt de coöperatieve vennootschap vrijdag bekend naar aanleiding van haar tweede Algemene  Vergadering, bijgewoond door meer dan 300 enthousiaste coöperanten.

Met haar bijna 3.800 coöperanten, een groei van ruim 25 % tegenover mei vorig jaar, ondersteunt Limburg wind CVBA de plannen van de provincie Limburg voor klimaatneutraliteit. De coöperanten van Limburg wind CVBA schreven zich in naar aanleiding van de realisatie van windparken in Hasselt, Maaseik en Halen-Diest. Dit jaar tekenen ze een opbrengst op van 5% netto op hun investering in hernieuwbare energie. Vorige zomer kregen de coöperanten 4% netto op hun rekening.

Ook dit jaar woonden 300 coöperanten de Algemene Vergadering bij van Limburg wind CVBA. Velen bezitten het maximum van 20 deelbewijzen dat ze per persoon mochten aankopen. Maar de Raad van Bestuur bracht goed nieuws. Dit maximum aantal zal in de volgende prospectus (voorzien voor eind 2012) worden opgetrokken tot 24 deelbewijzen per rechtspersoon. Bestaande coöperanten zullen dan kunnen bij-intekenen. Nieuwe kandidaat-coöperanten kunnen dan meteen intekenen voor 24 deelbewijzen  van 125 euro per stuk.

Intekenen in Limburg wind CVBA kan nog steeds en dit tot 13 september 2012 via de website www.limburgwind.be. Tenzij de deelbewijzen eerder de deur uit zijn…. Ook voor de projecten waarvoor Limburg win(d)t NV vergunningsdossiers heeft lopen, zoals in Kinrooi, Maasmechelen, Sint-Truiden, Tessenderlo, Lummen, Dilsen-Stokkem, Lommel en  ….  zal Limburg wind CVBA klaar staan.

Voor info:Mevr. Kris
Van der Beken - PR en communicatie- M +32 473 902 960

27/04/2012Algemene Vergadering: vrijdag 25 mei om 17 uur

Limburg wind cvba nodigt haar aandeelhouders uit op de jaarlijkse Algemene Vergadering. Deze vindt plaats op vrijdag 25 mei 2012 in de Provinciale Hogeschool Limburg, Campus Elfde Linie-Gebouw D, Elfde-Liniestraat 23a, 3500 Hasselt. We blikken terug op het voorbije werkingsjaar én kijken vooruit naar mogelijke opportuniteiten. Alle aandeelhouders van Limburg wind ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Onthaal vanaf 16.30 uur. Om 17.00 uur gaan we van start met de Algemene Vergadering.
Op de agenda staan volgende punten:
ü Verwelkoming
ü Verslaggeving over de werking in het voorbije werkjaar 2011.
   Jaarverslag 2011, Jaarrekening 2011, Verslag van de comissaris over 2011            
ü    Vraagstelling en bespreking
ü Goedkeuring van de jaarrekening 2011 en goedkeuring van de resultaatsbestemming
ü Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Gastspreker:  de heer Berthold Simons, directeur Centrum Duurzaam Bouwen vzw over  
                     
“Duurzaam bouwen voor de toekomst” 
ü  Perspectieven

19/12/2011Mededeling na openbare aanbieding 2/10/2011 - 15/12/2011

De openbare aanbieding van aandelen door Limburg wind cvba die plaatsvond tussen 2 oktober 2011 en 15 december 2011 resulteerde in een kapitaalophaling van 2.385.625 euro verdeeld over 19.085 aandelen van categorie A.
2.313.250 euro werd ondertekend door nieuwe inschrijvers (18.506 aandelen), 72.375 euro werd ondertekend door bestaande aandeelhouders (579 aandelen).
De door de raad van bestuur aanvaarde personen worden per mail of brief uitgenodigd om het bedrag dat verbonden is met deze inschrijving te storten tegen 31 december 2011 met de gegevens die ze van de cvba toegestuurd krijgen. Na betaling zullen zij worden ingeschreven in het aandelenregister waarna zij tevens een uittreksel zullen ontvangen met de mededeling van hun aandeelhoudersnummer en het aantal verworven aandelen.

10/12/2011Halenaar Miel Vanhelmont is overtuigd aandeelhouder van Limburg wind cvba

In een interview met de krant Het Belang van Limburg getuigt de heer Miel Vanhelmont uit Halen waarom hij intekent op de deelbewijzen die Limburg wind aanbiedt.

10/11/2011Test-Aankoop adviseert instap in Limburg wind cvba

Verbruikersorganisatie Test -Aankoop adviseert zijn leden om in te stappen in Limburg wind cvba.
Lees het volledige Test-Aankoop-artikel  .

22/10/2011Vijf windmolens langs E314 in Halen maken groene stroom

03/10/2011Windmolens leveren aan 14.000 gezinnen stroom

02/10/2011Nieuwe kapitaalronde Limburg wind cvba: folder

Download hier de folder van Limburg Wind cvba

24/09/2011Aandeelhouder maakt luchtfoto windmolen Maaseik

Limburg wind cvba-aandeelhouder Roger Bax vloog onlangs over de recent opgerichte windmolens van Limburg
win(d)t NV aan de Zuid-Willemsvaart in Maaseik (Neeroeteren).


Hij bezorgde ons deze knappe foto...

 

 

 

 

20/09/2011Nieuwe kapitaalronde Limburg wind

Limburg wind werkt momenteel aan het prospectus voor een nieuwe kapitaalronde dit najaar. Het opgehaalde geld zal via een achtergestelde lening ter beschikking worden gesteld van Limburg win(d)t NV die hiermee nieuwe windmolenprojecten in Halen-Diest en Maaseik zal financieren. Deze windmolens zijn al volop in opbouw.

In Maaseik gaat het om drie nieuwe windmolens van het type Vestas V90 die langs de Zuid-Willemsvaart genoeg groene stroom zullen produceren om ruim 3.000 gezinnen van elektriciteit te voorzien. De vijf nieuwe windmolens in Halen-Diest zullen 7.000 gezinnen van groene stroom voorzien. Deze windmolens worden langs de zuidzijde van de E314 gebouwd. Dit najaar zullen automobilisten bij het binnenrijden van Limburg dus langs een stukje “groene snelweg” kunnen rijden.


De nieuwe aandelen worden pas uitgegeven na goedkeuring van het prospectus door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Alle aandeelhouders en kandidaten die zich registreerden via Limburgwind.be ontvangen een e-mail zodra het kapitaal wordt opengesteld.

20/09/2011Aandeelhouder aan het woord

Steven en Anja Genné brachten hun drie zonen mee naar de aandeelhoudersvergadering van Limburg wind op 27 mei jl. Zoon Leandro was meteen de jongste aandeelhouder van de cvba.

Het typeert de visie van vader Steven: “Ik ben ervan overtuigd dat we moeten investeren in alternatieve energiebronnen. En in Vlaanderen is windenergie mijns inziens de meest interessante. Daarom ben ik aandeelhouder van Limburg wind cvba geworden.”

Toch kwam Steven eerder toevallig bij het aandeel van Limburg wind terecht: “Ik kwam al surfend op de website limburgwind.be terecht. Ik was niet echt op zoek naar een belegging, maar ik was meteen overtuigd van de grote mogelijkheden van het aandeel.” En daar heeft Steven nog geen seconde spijt van gehad: “Een rendement van 4% vind ik heel mooi. Het is ook een relatief veilige belegging. Ik praat er regelmatig over met vrienden en kennissen. En daar voel ik de interesse. Er zit nog heel wat potentieel in Limburg wind.”

20/09/2011Win uw duoticket voor Nationaal Park in Beweging

Eén keer per jaar hebben natuur- en sportliefhebbers een afspraak in het Nationaal Park Hoge Kempen. Dit jaar valt die afspraak op 25 september.

Tijdens het evenement ‘Nationaal Park in Beweging’ worden immers speciale routes uitgestippeld voor wie het park te paard, te voet, met de fiets of mountainbike wil ontdekken. Daarnaast zorgen animatie, demonstraties, een eco-markt en muzikale optredens voor een onvergetelijke dag voor jong en oud.

Dit jaar vindt dit unieke evenement voor de vierde keer plaats. Limburg wind geeft 25 duotickets weg voor deze natuurhoogdag.

Een e-mail naar limburgwind@hefboom.be volstaat. Tenminste als u ‘m uiterlijk op 21 september 2011 verstuurt. Vermeld ‘Nationaal Park in Beweging’ als onderwerp van uw bericht. Hou van dan af uw brievenbus in de gaten: de winnaars ontvangen hun tickets via de post.

Meer info op http://www.nationaalparkinbeweging.be/

20/09/2011Grootste aandeelhoudersvergadering ooit in Limburg

In 2010 kochten jullie -met 2.568 mensen samen- aandelen van Limburg wind cvba, voor een totaal bedrag van 5,6 miljoen euro. De coöperatieve vennootschap behaalde in datzelfde jaar een winst van 114.000 euro. Jullie stemden in met het voorstel van de Raad van Bestuur en beslisten unaniem in de Algemene Vergadering om een dividend van 4% netto uit te keren.

Een mooie opbrengst voor een groen aandeel. Tegelijk ontvouwde Limburg wind haar plannen voor de toekomst. Uiteraard ging de nodige aandacht naar de samenwerking met windmolenbouwer Aspiravi NV en Limburg win(d)t NV. Daarna werden alle geplande Limburgse projecten haarfijn uit de doeken gedaan: welke windmolens worden waar ingeplant, hoe hoog worden ze, wat is hun vermogen, hoeveel kosten ze, wat brengen ze op?

Wie na de voorstelling van de plannen nog vragen had, hoefde niet op z’n honger te blijven zitten en wendde zich tot de bestuurders voor een persoonlijk antwoord op zijn/haar vragen.

Open en transparant, ziedaar de kenmerken van onze aandeelhoudersvergadering en coöperatieve vennootschap.

20/09/2011Bezoek de Limburg win(d)t-molens tijdens de Open Bedrijvendag

Moderne windmolens zijn technische hoogstandjes. Een molen opbouwen en exploiteren is werk voor gespecialiseerde technici. Dat hoeft u niet voetstoots van ons aan te nemen, dat kan u ook met eigen ogen ontdekken.

Tijdens de Open Bedrijvendag op 2 oktober 2011 stelt Limburg win(d)t immershaar windmolenpark in Halen voor u open. De vijf molens die daar worden gebouwd, bevinden zich in verschillende fases van opbouw. Ideaal voor een verkennend bezoek.

De windmolens liggen langs de Limburgse kant van de E314 ter hoogte van Halen-Diest. Neem de afrit Bek­kevoort en volg de pijlen naar het windmolenpark.

Het bezoek is gratis.

30/05/2011Limburg wind CVBA verwelkomt drie nieuwe bestuurders

Michel Boijen, Willy Indeherberge en Lieven Stalmans zetelen voortaan in de raad van bestuur van Limburg wind CVBA. Dat heeft de Algemene Vergadering van de coöperatieve vennootschap vrijdagavond beslist.

28/05/2011 4% netto opbrengst voor 3.000 coöperanten in windenergie

Limburg wind CVBA keert aan haar aandeelhouders een dividend uit van 4% netto. Dat maakt de coöperatieve vennootschap vrijdag bekend naar aanleiding van haar Algemene Vergadering, bijgewoond door 300 aandeelhouders.

22/12/2010Mededeling na openbare aanbieding voor een bedrag van maximum 6 miljoen euro

De openbare aanbieding van aandelen door Limburg wind cvba die plaatsvond tussen 28 oktober 2010 en 15 december 2010 resulteerde in een kapitaalophaling van 5.879.875 euro verdeeld over 47.039 aandelen van categorie A.

De aandeelhouders die reeds tussen 15 juni en 23 juli 2010 inschreven of gelden hadden gestort en hun aandeelhouderschap herbevestigden ten laatste op 15 december 2010, ontvangen een uittreksel met de mededeling van hun aandeelhoudersnummer en het aantal verworven aandelen.

Aan zij die tussen 15 juni en 23 juli 2010 inschreven of gelden hadden gestort en hun aandeelhouderschap niet herbevestigden uiterlijk op 15 december 2010, wordt het eerder gestorte bedrag terugbetaald, samen met de voorziene vergoeding van 1,15%. Ze ontvangen eveneens een begeleidend schrijven.

Alle verzoeken tot inschrijvingen van nieuwe kandidaat aandeelhouders (gedaan ten laatste op 15 december 2010) werden door de raad van bestuur aanvaard. Deze personen worden per mail of brief uitgenodigd om het bedrag dat verbonden is met deze inschrijving te storten tegen 31 december 2010 met de gegevens die ze van de cvba toegestuurd krijgen. Na betaling zullen zij worden ingeschreven in het aandelenregister waarna zij tevens een uittreksel zullen ontvangen met de mededeling van hun aandeelhoudersnummer en het aantal verworven aandelen.

15/06/2010Tot 6% rendement op Limburgse wind via nieuwe coöperatieve