Skip to content

Investeer

in Limburg Wind cv

Bouw

mee aan een duurzame samenleving

Geniet

van de opbrengsten van windenergie

Scroll

Over Limburg Wind cv

Limburg wind cv is een coöperatieve vennootschap die in 2010 werd opgericht door o.a. LRM, Aspiravi nv, Limburg win(d)t nv, Hefboom en Nuhma. Limburg wind cv geeft omwonenden de mogelijkheid om mee te investeren in en te genieten van de opbrengsten van windenergie.

Van zodra de bouw van een nieuw project start, worden er informatiecampagnes opgezet om de omwonenden te informeren over het windpark én over de mogelijkheid om te participeren. Zo dragen zij niet alleen bij tot de groei van lokale groene energie, maar ook tot een groter draagvlak voor lokale windenergieprojecten.

De door Limburg wind cv opgehaalde kapitalen bij haar coöperanten, worden ENKEL geïnvesteerd in projecten in exploitatie en projecten in opbouw. Er worden GEEN kapitalen geïnvesteerd in projecten die nog niet finaal vergund zijn en dus nog in procedure zijn.

Limburg wind cv telt reeds 7.400 burger-coöperanten, die ruim 20 miljoen euro kapitaal investeerden in de windenergieprojecten van Limburg win(d)t nv, Lommel win(d)t nv en Aspiravi nv.

Lees meer