Skip to content

Over Limburg wind

Wie is Limburg wind cv?

Limburg wind cv is een coöperatieve vennootschap die in 2010 werd opgericht door o.a. LRM, Aspiravi nv, Limburg win(d)t nv, Hefboom en Nuhma. Limburg wind cv geeft omwonenden de mogelijkheid om mee te investeren in en te genieten van de opbrengsten van windenergie.

Van zodra de bouw van een nieuw project start, worden er informatiecampagnes opgezet om de omwonenden te informeren over het windpark én over de mogelijkheid om te participeren. Zo dragen zij niet alleen bij tot de groei van lokale groene energie, maar ook tot een groter draagvlak voor lokale windenergieprojecten.

De door Limburg wind cv opgehaalde kapitalen bij haar coöperanten, worden ENKEL geïnvesteerd in projecten in exploitatie en projecten in opbouw. Er worden GEEN kapitalen geïnvesteerd in projecten die nog niet finaal vergund zijn en dus nog in procedure zijn.

Limburg wind cv telt reeds 7.400 burger-coöperanten, die ruim 20 miljoen euro kapitaal investeerden in de windenergieprojecten van Limburg win(d)t nv, Lommel win(d)t nv en Aspiravi nv.

Wie is Limburg win(d)t nv?

Limburg win(d)t nv is een Belgische producent van groene stroom in de provincie Limburg, opgericht in 2009 door Aspiravi nv en LRM. Alle Limburgse gemeenten zijn aandeelhouder van Aspiravi nv via de holding Nuhma, het Limburgs klimaatbedrijf, goed voor bijna 40% van de Aspiravi-aandelen.

Limburg win(d)t nv onderzoekt waar er in Limburg windenergieprojecten kunnen komen en realiseert deze ook. Op die manier wil ze bijdragen tot een CO2 neutraal Limburg tegen 2050.

Momenteel is Limburg win(d)t nv betrokken bij het beheer van 42 windturbines in de provincie, ofwel meer dan 30% van alle windturbines in Limburg.

Meer info over Limburg win(d)t nv vindt u op www.limburgwindt.be.
Meer info over de Aspiravi-groep vindt u via brochure.aspiravi.com.

Wie is Aspiravi nv?

Aspiravi nv is een Belgische producent van groene stroom, opgericht in 2002 en actief in het ontwikkelen, investeren in, realiseren en exploiteren van windenergieprojecten en andere installaties voor de productie van hernieuwbare energie. De aandeelhouders van Aspiravi nv zijn 94 gemeenten en de Vlaamse Energie Holding (VEH).

Momenteel is de Aspiravi-groep betrokken bij het beheer van 421 windturbines en 2 groene energiecentrales o.b.v. niet-recycleerbaar houtafval, die samen een geïnstalleerd vermogen van 1.719 MW hebben, goed voor de productie van groene stroom equivalent aan het jaarlijks verbruik van ± 1,9 miljoen gezinnen.

Meer info over de Aspiravi-groep vindt u op www.aspiravi.com of via brochure.aspiravi.be.

Wie is Lommel win(d)t nv?

Lommel win(d)t nv is opgericht in 2014 door Aspiravi nv, de Limburgse investeringsmaatschappij LRM en de stad Lommel. Lommel win(d)t nv wil windenergieprojecten ontwikkelen op grondgebied van de stad Lommel en zo bijdragen tot meer hernieuwbare energie. Lommel win(d)t heeft vandaag 11 windturbines op het Kristalpark.

Verslagen Algemene Vergaderingen

Hier kunt u de verslagen van de Algemene Vergaderingen van Limburg wind cv raadplegen.

Jaarrekeningen

Hier kunt u de jaarrekeningen van Limburg wind cv raadplegen.

Statuten

Hier kunt u de statuten van Limburg wind cv raadplegen.