Skip to content
22.06.2022

Grote onderdelen nieuwe windturbine deels aangeleverd per binnenschip op werf in Ham

Opbouw windturbine start deze week

Hasselt/Ham, 22 juni 2022 – Nadat de funderingswerken in mei waren afgerond, werden de voorbije dagen en weken de grote onderdelen van de nieuwe windturbine, die Limburg win(d)t nv bouwt ten noorden van het Albertkanaal op grondgebied Ham, via nachtelijke transporten aangeleverd op de werf. Het transport van de wieken en de torendelen gebeurde per binnenschip via het Albertkanaal. De opbouw van de windturbine start deze week.

Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Limburg wind cv.

De nieuwe windturbine zal jaarlijks groene stroom produceren voor 2.300 gezinnen en een CO2-uitstoot van 4.000 ton per jaar vermijden. Opnieuw een mooie bijdrage tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen die op verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. Meer lokale, hernieuwbare energie draagt niet alleen bij aan de noodzakelijke energietransitie, maar leidt ook tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland.

-> Hier kan u het volledige persbericht lezen.
-> Op de projectpagina van Aspiravi nv kan u foto’s van de werkzaamheden bekijken.

Terug naar overzicht