Skip to content
09.08.2022

NIEUWE WINDTURBINE LANGS ALBERTKANAAL IN HAM VOLLEDIG OPGEBOUWD

JAARLIJKS GROENE STROOM VOOR 2.300 GEZINNEN

Hasselt/Ham, 3 augustus 2022 – Nadat de funderingswerken van de nieuwe windturbine, die Limburg win(d)t nv bouwt ten noorden van het Albertkanaal op grondgebied Ham, in mei waren afgerond, werden in juni de grote onderdelen aangeleverd op de werf via nachtelijke transporten en deels ook per binnenschip via het Albertkanaal. De voorbije weken gebeurde dan de eigenlijke opbouw van de windturbine.

In een volgende fase volgen nu de elektrische werken om de windturbine aan te sluiten op het openbaar net. Als alles volgens planning verloopt zal de windturbine in het najaar groene stroom produceren.

Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Limburg wind cv.

De nieuwe windturbine zal jaarlijks groene stroom produceren voor 2.300 gezinnen en een CO2-uitstoot van 4.000 ton per jaar vermijden. Opnieuw een mooie bijdrage tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen die op verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. Meer lokale, hernieuwbare energie draagt niet alleen bij aan de noodzakelijke energietransitie, maar leidt ook tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland.

-> Hier kan u het volledige persbericht lezen.
-> Op de projectpagina van Aspiravi nv kan u foto’s van de werkzaamheden bekijken.

Terug naar overzicht